Austria Styria Graz View of Synagogue at Grieskai Street PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SIE

Austria, Styria, Graz, View of Synagogue at Grieskai Street PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SIE002773