6.ולדיק ליפשיץ ודר יעל עבאדי-רייס מרשות העתיקות חושפים את שכבת החורבן והשריפה. צילום - סער גנור רשות העתיקות