.

Israeli minister of Defense Benny Gantz attends a conference for retired Israelis in the Eshkol region, southern Israel. on July 13, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ëðñ âîìàéí áîåòöú àùëåì âðõ äâéò ìùàú ãáøéí